Cập nhật các chính sách lao động, bảo hiểm cần lưu ý trong năm 2022

Cập nhật các chính sách lao động, bảo hiểm cần lưu ý trong năm 2022

Cập nhật các chính sách lao động, bảo hiểm cần lưu ý trong năm 2022
“Cập nhật các chính sách lao động, bảo hiểm cần lưu ý trong năm 2022” nhằm mục đích giúp cho việc chăm sóc khách hàng của các Đại lý thuế được đầy đủ, nắm bắt được đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến chính sách lao động, bảo hiểm năm 2022, đặc biệt là giúp các Đại lý thuế nâng cao hiệu quả kinh doanh.  Lợi ích
  • Hiểu đúng, làm đúng quy định để xử lý công việc áp dụng các chính sách lao động, bảo hiểm;
  • Giải đáp vướng mắc thực tế cho người đang làm công việc liên quan đến lao động, bảo hiểm;
  • Giúp nhân viên Đại lý thuế, các cá nhân làm việc liên quan đến lao động, bảo hiểm nắm bắt đầy đủ các quy định có liên quan.
 Đối tượng học
  • Cấp quản lý và chuyên viên các công ty Đại lý thuế, công ty kinh doanh dịch vụ kế toán…
  • Hội viên và những người quan tâm.
Chương trình học được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức thuế, kinh nghiệm thực tế nhiều năm của giảng viên:
Thời gian Nội dụng Người trình bày
8h00 – 12h00  18/06/2022 Chuyên đề “Các chính sách lao động, bảo hiểm cần lưu ý trong năm 2022” Ông Nguyễn Quang Thuận – chuyên viên BHXH TP.HCM
Nguồn: https://htcaa.vn/18-06-2022-thong-bao-cap-nhat-kien-thuc-thang-06-2022
[signature]