Cập nhật các quy định mới về kê khai thuế theo thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021

Cập nhật các quy định mới về kê khai thuế theo thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021

Cập nhật các quy định mới về kê khai thuế theo thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021
Cập nhật các quy định mới về kê khai thuế theo thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021: Hướng dẫn, thi hành một số điều của Luật Quản Lý Thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 là chuyên đề được xây dựng theo định hướng kết hợp giữa triển khai cập nhật kiến thức về thuế và giải đáp vướng mắc thực tế của Doanh nghiệp. Với mục tiêu tối ưu nguồn lực doanh nghiệp, đặc biệt là đối với doanh nghiệp Đại lý thuế nhằm tạo ra hiệu quả kinh doanh, giúp kiểm tra và nâng cao các khâu thực thi ở mọi cấp công việc.  Lợi ích
  • Hiểu đúng và làm đúng quy định để xử lý công việc kê khai thuế chính xác, kịp thời, dễ dàng thực hành ngay khi học;
  • Giải đáp vướng mắc thực tế cho người đang làm công việc kê khai thuế;
  • Giúp tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả, hiệu suất làm việc cho người lao động;
  • Góp phần xây dựng trải nghiệm khách hàng bằng chất lượng dịch vụ và “chạm” tới trái tim khách hàng.
 Đối tượng học
  • Cấp quản lý và chuyên viên các công ty Đại lý thuế, công ty kinh doanh dịch vụ kế toán…
  • Hội viên và những người quan tâm.
Chương trình học được xây dựng dựa trên nền tảng kiến thức thuế, kinh nghiệm thực tế nhiều năm của giảng viên:
Thời gian Nội dụng Người trình bày
8h00 – 12h00 22/04/2022 Chuyên đề “Cập nhật các quy định mới về kê khai thuế theo Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 về hướng dẫn, thi hành một số điều của Luật Quản Lý Thuế và giải đáp vướng mắc thực tế” Ths. Nguyễn Hữu Tuyền Phó Trưởng phòng Thanh Kiểm tra 4 – Cục Thuế TP. HCM
Nguồn: https://htcaa.vn/thong-bao-cap-nhat-kien-thuc-thang-04-2022
[signature]