Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói

Kế toán đối với hoạt động doanh nghiệp thì nó chiếm vai trò rất quan trọng. Nó được coi là một bộ phận không thể thiếu khi thành lập một doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán trọn gói hay kế toán nội bộ, dịch vụ kế toán tại nhà, dịch vụ làm sổ sách kế toán là một dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiên đúng quy định pháp luật về kế toán, thuế doanh nghiệp. Nhiệm vụ của H-tas khi cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói: - Tư vấn tổ chức bộ máy kế toán, hệ thống sổ sách và lưu chuyển chứng từ phù hợp với từng quy mô, loại hình doanh nghiệp khi mới thành lập - Tìm, phân loại và kiểm tra tính chất hợp lệ của những loại chứng từ, hóa đơn - Hoàn thành các chứng từ, ghi sổ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và lập các loại sổ sách kế toán cụ thể như: sổ quỹ, sổ theo dõi hàng tồn kho, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, bảng tính giá thành, bảng lương và các biểu mẫu liên quan đến hợp đồng lao động. - Lập Báo cáo tài chính hàng tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu của khách hàng Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong ngành, H-tas hiểu được rất nhiều vấn đề quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói được kịp thời và chính xác đối với khách hàng. Do đó, H-tas sẽ cam kết cung cấp dịch vụ đảm bảo các điều kiện sau: - Sẽ chịu tất cả những trách nhiệm về các loại giấy tờ, và hồ sơ đã cung cấp - Soạn thảo các loại báo cáo, cung cấp đầy đủ tài liệu theo những yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện dịch vụ hàng tháng - Cung cấp, kịp thời, đầy đủ các số liệu về kế toán, tài chính theo yêu cầu của doanh nghiệp như đã thỏa thuận.


    [oa_cf7_recaptcha3]