Dịch vụ tư vấn, kê khai quyết toán thuế TNCN

Dịch vụ tư vấn, kê khai quyết toán thuế TNCN

Dịch vụ kê khai và quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là dịch vụ chuyên sâu của công ty TNHH H-tas, nhằm giúp doanh nghiệp và các cá nhân tiết kiệm thuế và tuân thủ các quy định về thuế, đặc biệt là các chuyên gia người nước ngoài. Chúng tôi hiện đang cung cấp dịch vụ cho các cá nhân là người lao động tại Việt Nam và đặc biệt là các chuyên gia nước ngoài đang làm việc cho các công ty, văn phòng nhà thầu, văn phòng đại diện và các tổ chức khác tại Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi là Dịch vụ trọn gói, hỗ trợ từ khâu ban đầu như đăng ký mã số thuế cho tới khi hoàn thành công việc quyết toán theo năm tài chính hoặc đến khi người lao động về nước đối với lao động người nước ngoài và hoàn thành việc thanh kiểm tra thuế tại Việt Nam. Công việc của chúng tôi khi triển khai dịch vụ kê khai, quyết toán thuế TNCN - Đăng ký mã số thuế cá nhân: nhận thông tin từ khách hàng, tiến hành nhập dữ liệu và nộp tờ khai đăng ký - Khai thuế TNCN tuân thủ theo quy định của pháp luật về thuế: nhận thông tin, tính toán thuế TNCN, nộp tơ khai thuế TNCN cho khách hàng, in báo cáo và bàn giao kết quả - Quyết toán thuế cho cá nhân lao động người nước ngoài khi về nước - Xin miễn thuế, hoàn thuế TNCN cho khách hàng - Thực hiện thủ tục xác nhận số thuế TNCN đã nộp, thủ tục xác nhận bảo hiểm đã được khấu trừ ở nước ngoài


    [oa_cf7_recaptcha3]