Dịch vụ tư vấn thuế cho khách hàng doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn thuế cho khách hàng doanh nghiệp

H-tas là công ty dịch vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế của các doanh nghiệp. Với kinh nghiệm hơn 8 năm trong lĩnh vực này khách hàng chọn chúng tôi vì chúng tôi am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh và kinh tế của khách hàng, kết hợp kiến thức chuyên môn về thuế tại Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản... Vì môi trường thuế tại Việt Nam đang ngày càng trở nên phức tạp, chúng tôi giúp các doanh nghiêp: - Xác định và giảm thiểu rủi ro về thuế tại Việt Nam và trên thế giới; - Hiểu và đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ quy định về thuế của doanh nghiệp - Thực hiện các chiến lược thuế nằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp - Giải quyết bất đồng phát sinh với cơ quan thuế và - Quản lý các vấn đề về kế toán và báo cáo thuế Để đáp ứng những nhiệm vụ trên chúng tôi cung cấp các dịch vụ như sau: - Dịch vụ kê khai giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân tuân thủ các quy định pháp luật về kê khai, và báo cáo thuế. - Kê khai thuế cho nhà thầu nước ngoài - Dịch vụ tư vấn về thuế theo từng nghiệp vụ phát sinh - Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng - Dịch vụ kiểm tra, rà soát các rủi ro về thuế - Dịch vụ chuẩn bị và đối ứng các cuộc kiểm tra, thanh tra của cơ quan thuếm cơ quan kiểm toán...


    [oa_cf7_recaptcha3]